0 زبان

اخبار

Netflix
شنبه 17 خرداد 1399
0 نظر

Netflix در ویژه "TRUE: Rescue Rainbow" به پادشاهی رنگین کمان بازگشت

Dandelooo حق توزیع جهانی برای
شنبه 17 خرداد 1399
0 نظر

Dandelooo حق توزیع جهانی را برای "توله ها" بدست می آورد

راه‌اندازی «موزه انیمیشن»
شنبه 17 خرداد 1399
0 نظر

رییس هیات مدیره «آسیفا»ی ایران (انجمن بین‌المللی سازندگان و دوست‌داران فیلم‌های انیمیشن) بیان کرد بودجه‌ای برای راه‌اندازی «موزه انیمیشن» در...